Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed: 13 grader dH  

Info

Grundvandet og drikkevandet testes for ny pesticid.

Ved en større undersøgelse af pesticider på landsplan er der fundet rester af pesticidet, chlorothalonil-amidsulforsyre i to indvindingsboringer til vandværker. Chlorothalonil-amidsulforsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothlonil, et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 til brug ved dyrkning af bla. hvede, kartofler og jordbær på friland samt agurker og prydplanter i væksthus.

Som en følge af dette har miljøstyrelsen nu bedt alle vandværker om at teste for dette stof som en del af den lovpligtige kontrol for pesticider. 

Hornbæk Vandværk vil nu fremover teste for stoffet i vores grundvandsboringer og i det vand, der pumpes ud til forbrugerne fra vandværket.

Sammen med kommunens vandmyndighed i Center for By, Land og Vand er det aftalt, at det første gang vil ske ved næste planlagte rutinemæssige kontrol (maj 2019) hvor der testes for pesticider og en lang række andre miljøfremmede stoffer.
 

 

Akut brud?

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning ring mobil nr.: 20130069.

Alternativt kan følgende mobil numre benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304Antal besøgende
Besøgende: 2737