Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Vandværksbestyrer:
Henrik Fritzbøger

Telefon: 20130069

 
Hornbæk Vandværk 
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk 
Email: 
hornbaekvand@mail.dk

 

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning så kan følgende mobil numre også benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304

 

Hornbæk Vandværk
Forside
Minimer

 

Forside Minimer

14 november 2017

Information.

I uge 46 og 47 er vandværket i gang med at udskifte hoved forsyningsledningen ved vandværket. Ifbm. udskiftningen til den nye ledning vil forbrugerne i perioder opleve et reduceret vandtryk rundt i hele byen. Vi bestræber os på at reducere ulemperne og håber på jeres forståelse.

Søvænget vil være spærret i perioden. Gående og cyklende henvises til Ndr. Strandvej eller sø-stien.

.


_____________________________________________________________________________________________________________________________

18 Oktober 2017

NØDFORSYNING.

Vandværket afprøver i dag mellem kl. 13:00 -15:00  nødforsyningen mellem Hornbæk Vandværk og Kildekrog Vandværk.

I forbindelse med afprøvningen må det forventes, at forbrugerne vil opleve et reduceret vandtryk.


 

13 oktober 2017

VANDANALYSE.

Som det fremgår af medierne i den sidste tid, har fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon rejst en række spørgsmål i forhold til bla. sundhed og drikkevandskontrol.

Hornbæk vandværk har fået lavet en ekstra analyse af vandet for at sikre, at der ikke er rester af sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i vores drikkevand.

Resultatet af analysen er, at der ikke er fundet rester af pesticider i drikkevandet som Hornbæk vandværk pumper ud til forbrugerne.

HORNBÆK_VANDVÆRK_Afgang__værk_Hornbæk_Vandværk_2017-09-21_Analyserapport_20171002-007.pdf


 

14 juni 2017

INFORMATION

I dag er vandværket i gang med at udskifte den gamle hovedforsyningsledning under Hornebyvej. Ifbm. opkobling til den nye ledning vil forbrugerne opleve et reduceret vandtryk i hele byen. Vi forventer at afslutte arbejdet i løbet af eftermiddagen.


02 maj 2017.

 INFORMATION

I dag vil der blive lukket for hoved forsyningen på Stolemagervej grundet brud på ledningen. Reparation af ledningen medfører at der vil være lukket for vandet på Stolemagervej frem til ca. kl 14:00.

 

 22. december 2016

INFORMATION

I dag kl 10:30 er hoved forsyningsledningen på Hattemagervej ud for nr. 2 blevet gravet over. Dette har påvirket vandtrykket i hele byen. Reparation af ledningen medfører at der vil være lukket for vandet på Hattemagervej, Stolemagervej samt Kleinsmedevej frem til ca. kl 13:00

02. December 2016

INFORMATION.

Der vil blive lukket for forsyningen af vand til Øresundsvej mellem kl. 09:00 - 10:30 d. 2 december. Der lukkes grundet sammenkobling af forsyningsledningen mellem Øresundsvej og Havnevej.

18. november 2016

INFORMATION.

I forbindelse med ledningsudskiftningen af hoved forsyningsledningen på Havnevej kan der forekomme misfarvning af vandet i forsyningen på andre veje i området. Misfarvningen af vandet skyldes okker som løsrives i forsyningsrørene i forbindelse med arbejdet. Okker er ufarlig og forsvinder når der skylles godt ud.

19. oktober 2016

INFORMATION OM LEDNINGSUDSKIFTNING I HAVNEVEJ

Hornbæk Vandværk foretager i samarbejde med Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S ledningsudskiftning af hoved- og stikledninger i Havnevej.

 

Arbejdet forventes, at blive igangsat i uge 43 og afsluttes i uge 48.

 

Den nuværende hovedforsyningsledning samt stikledninger til de enkelte ejendomme vil blive udskiftet til plastledninger.

Tilslutningen til ejendommene vil ske i fortov eller i skel for montering af nye stophaner.

 

I hele arbejdsperioden vil det blive nødvendigt, at lukke kortvarigt for vandet (kun i dagtimerne).

Efter genåbning kan der forekomme okker og/eller luft i vandet, - skyl derfor godt ud.

 

Vi vil bestræbe os på at minimere ulemperne og håber på Deres forståelse.

 

Kontakt venligst Hornbæk Vandværk hvis i har spørgsmål til ovenstående.

Hornbæk Vandværk udskifter løbende de gamle forsyningsledninger for at reducerer vandspild og for at nedbringe antallet af akutte brud på vandledningerne.

 

Velkommen til Hornbæk Vandværk 

I 110 år har Hornbæk Vandværk formået at levere vand af høj kvalitet til Hornbæks borgere. Vandværket leverer vand til godt 2600 husstande og erhverv. Der anvendes udelukkende grundvand af høj kvalitet fra 80 - 100 meter dybe boringer.

Der indvindes ca. 250.000 m3/år. Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Tikøb og Hornbæk. Efter indpumpning af råvandet iltes dette og filtreres 2 gange gennem sandfiltre. Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet.

Hornbæk Vandværk blev startet i 1906 og lå på hjørnet af Sauntevej og Bretagnevej, - hvor nu vandtårnet ligger. På grund af problemer med råvandet flyttede man ned til Hornbæk Sø, hvor man havde anskaffet en grund.

I forbindelse med vandværkets 100 års jubilæum i 2006 blev der udgivet en jubilæumsbog, der beskriver vandværkets historie samt Hornbæk Sø.

Bogen kan rekvireres (gratis) ved henvendelse til vandværket.

------------0----------------

Copyright Rambøll Danmark A/S