Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Vandværksbestyrer:
Henrik Fritzbøger

Telefon: 20130069

 
Hornbæk Vandværk 
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk 
Email: 
hornbaekvand@mail.dk

 

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning så kan følgende mobil numre også benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304

 

Hornbæk Vandværk
Om vandværket
Om vandværket Minimer
Om Hornbæk Vandværk

Hornbæk Vandværk leverer vand til ca. 2.650 husstande og erhverv.

Der anvendes udelukkende grundvand af høj kvalitet fra 80 - 100 meter dybe boringer, der alle er placeret i nordkanten af Hornbæk Sø.

Der indvindes ca. 250.000 m3/år. Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Hornbæk og Tikøb.

Efter indpumpningen af råvandet iltes dette og filtreres 2 gange gennem sandfiltre. Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet


Udpumpningen sker med omdrejningsregulerende pumper. Herved tilstræbes konstant vandtryk hos forbrugerne.

Vandtårnet anvendes ikke i den daglige forsyning. Oven på vandtårnet er placeret mobil tlf. antenner og en varslingssirene.

Forsyningsområdet dækker Hornbæk By, Holmegårde, Horneby og sommerhusområdet, - fra Ventegodtsvej/Tennisvej til Sauntevej/Tennisbanen.

Vandet kontrolleres 4 gange årligt af vandanalytisk laboratorium jvf. Miljøstyrelsens direktiv.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S