Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Vandværksbestyrer:
Henrik Fritzbøger

Telefon: 20130069

 
Hornbæk Vandværk 
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk 
Email: 
hornbaekvand@mail.dk

 

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning så kan følgende mobil numre også benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304

 

Hornbæk Vandværk
Boringer
Boringer Minimer


Vandværkets 5 boringer er placeret ved Hornbæk Sø, nordlige søbred. Boringerne er 80 - 100 m dybe. Der er ingen forbindelse mellem søvandet og grundvandet.
Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Hornbæk og Tikøb. Over grundvandsmagasinet ligger et tykt lerlag, det gør magasinet mindre sårbart.
Ved indpumpningen af grundvandet (råvand) indeholder dette en mindre mængde jern, mangan og svovlbrinte mv. Dette fjernes i vandværkets iltnings-og filterproces.
Råvandet kontrolleres jvf. Miljøstyrelsens direktiv.

Copyright Rambøll Danmark A/S